TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Certifikovaný kurz magická učiteľka


Aktuálna ponuka školení - registrácia tu!


Let´s go in, let´s go in, in the world of magic! Come with us, come with us, all of you! Hocus, Lotus here we are!
Vstúpte do čarovného sveta! Poďte všetci s nami! Hocus, Lotus tu sme!
Didaktika vzdelávania cudzích jazykov v predškolskom a mladšom školskom veku


Každý dospelý, ktorý sa učil cudzí jazyk vie, aké je to náročné a koľko námahy ho stálo naučiť sa cudzí jazyk. Vidieť malé dieťa, ktoré plynule rozpráva dvomi alebo viacerými jazykmi je úžasný zážitok. Je to tak jednoduché? Nezaťaží to deti príliš? Prečo to nám išlo tak ťažko a to malé dieťa to zvláda a zdá sa, že je to pre neho úplne prirodzené? Odpoveď je v rozdiele medzi tým čo je prirodzené osvojovanie jazyka a tým čo obnáša pojem učenie jazyka. Na našich školách sa jazyk vyučuje ako cudzí jazyk, učia sa slovíčka, číta sa krátky text a následne sa precvičuje gramatika. Od najjednoduchšieho po najťažšie. Od časovania v prítomnom čase po používanie predminulého času. To, že prirodzene by sa deti v danej krajine tie časy učili v úplne inom poradí a iným spôsobom, to didaktikov netrápi.
Naratívny formát Hocus&Lotus je postavený na prirodzenom osvojovaní si jazyka. Teda na takých postupoch, ktoré sú totožné u detí v danom jazyku v domácom prostredí. Zároveň berie do úvahy podmienky aké má dieťa v prvom a druhom roku života keď si osvojuje materinský jazyka a tieto podmienky sa pokúša simulovať. Preto sa s jeho pomocou deti ľahko učia cudzí jazyka, sú nadšené a spontánne komunikujú už od prvých hodín.

Byť magickou učiteľkou/magickým učiteľom znamená rozdávať radosť, smiech, zábavu a lásku. Učenie sa cudzieho jazyka si deti ani nestihnú na hodine všimnúť. V naratívnom formáte nie sú slovíčka, nie je gramatika, nie je preklad. Je len príbeh, emócie, dobrodružstvo a opakovanie. Niekoľkostupňové v príbehoch, multimodálne na hodine a niekoľkonásobné v priebehu učenia sa. Niet divu, že aj ten najväčší otecko/mamička-odporca si po čase pospevuje pri práci pesničky z Hocusa. Áno, toto je dôležité - deti majú doma materiály na počúvanie a pozeranie. Každý deň sú vystavené kontaktu s cudzím jazykom. Potom to ide hravo.

Ak by ste chceli aj Vy učiť cudzie jazyky pomocou dobrodružstiev Hocusa a Lotusky, prihláste sa na náš kurz. Kurz bol vytvorený na Unvierzite La Sapienza v Ríme a garantujeme Vám medzinárodnú certifikáciu a podporu. Havava, s.r.o. je exkluzívnou spolupracujúcou inštitúciou na Slovensku s autormi a výskumníkmi metódy Hocus&Lotus a je výhradným šíriteľom tejto metódy na Slovensku.

Viac o vzdelávaní a o programe na www.hocus-lotus.sk.


Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás