TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár
Môže sa moje dieťa stať bilingválne? Môže! Stačí 20 minút denne.Aktuálna ponuka kurzov - registrácia tu!Jeden kurz pre celú rodinu! Prihláste na kurz svoje dieťa a cudzí jazyk sa naučte s ním!

Unikátna, vedecky overená metóda pre vyučovanie cudzích jazykov, ktorá je postavená na početných psycholingvistických a neuropsychologických výskumoch.
Informácie o priebehu hodiny a o metóde Hocus a Lotus, nájdete na www.hocus-lotus.sk.

V certifikovanom centre v Rusovciach ponúkame kurzy anglického, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka pre deti od 6 mesiacov do 10 rokov v rôznych skupinkách.
Kurzy Hocus&Lotus sa otvárajú v septembri a trvajú 24 hodín (jeden školský rok). Počas tohto obdobia sa zvyčajne preberie 6 príbehov Hocusa a Lotusky. V každom príbehu je približne 50 rôznych slov, celkovo za rok sa dieťa naučí cca 250 slov, ktoré efektívne využíva v spontánnej reči v rozhovore s inou osobou, alebo pri prerozprávaní príbehov.

Deti majú k dispozícii na podporu osvojovania si cudzieho jazyka v domácom prostredí CD s minimuzikálmi, DVD s krátkymi animovanými príbehmi a 6 nádherných obrázkových knižiek.
Na hodinu všetci nosíme magické tričko Hocus&Lotus, "žiacku knižku" a Dinoroutine, v ktorej majú deti zaznamenané svoje domáce úlohy.

Priebeh kurzu je zábavný, aktívny a v pohybe. Príbehy s deťmi dramatizujeme, prežívame, spievame, tancujeme, čítame a pozeráme.
Kurzy pre najmenšie detičky okrem cudzieho jazyka prinášajú deťom interakcie v sociálnej skupine a pohybové aktivity s rodičom, čím sa zlepšujú nie len rečové schopnosti detí, ale aj hrubá a jemná motorika a sociálne kompetencie.

Na hodinách sa postupuje podľa tempa detí, preto nemáme špecifický určené za koľko hodín sa posunieme k ďalšiemu príbehu. Na ďalší príbeh prejdeme až potom, čo si je lektorka istá, že deti si osvojili predchádzajúci príbeh. Často sa v kurze vraciame k predchádzajúcim príbehom, opakujeme frázy v rôznych kontextoch, vymieňame v nich slová podľa potreby, čím sa deti prirodzene učia spôsob tvorby viet.

Metóda je vhodná aj pre rodičov, ktorí majú problém komunikovať v cudzom jazyku - jazyk sa kedysi učili, ale "nevedia" rozprávať. Už po krátkom čase spolupráce s deťmi zistia, že sa im postupne odbúrava strach z rozprávania a oni spontánne používajú cudzí jazyk v komunikácii.

Pri vyučovaní máme deti rozdelené do viacerých skupín podľa veku. Do akých skupín môžete prihlásiť svoje dieťa?

Little Dinocrocs (Kleine Dinocrocs)

 • pre deti od 10 mesiacov do 3 rokov
 • príbeh je opakovaný približne 6 krát - tento počet opakovaní zvyčajne už stačí, aby sa ho deti dostatočne naučili
 • od rodičov / sprievodnej osoby sa vyžaduje aktívna spolupráca
 • začíname pracovať na fit-loptách, pričom rodičia držia deti a zabávajú sa s nami
 • postupne pracujeme v kruhu aj bez fit-lôpt
 • úroveň preberieme za cca 10-12 mesiacov, následne si príbehy opakujeme
 • maximálny počet deti na kurze je 9, minimálny 4 deti

The Dinocrocs (Die Dinocrocs)

 • pre deti od 3,5 do 6 rokov - deti navštevujúce materskú školu a "zaškôlkované"
 • príbeh je opakovaný cca 4-6 krát - 6x väčšinou len prvý a druhý príbeh, ostatné sa deti často naučia už do troch/štyroch hodín
 • od rodičov / sprievodnej osoby sa vyžaduje aktívna spolupráca v prípade potreby (rodič sa môže na hodine aj zúčastniť, ale je nutné aby bol potom aktívny)
 • na hodinách pracujeme v kruhu
 • väčšina aktivít je pohybových a s pomocou imaginácie
 • úroveň preberieme za cca 8 mesiacov, následne si príbehy opakujeme
 • maximálny počet deti na kurze je 10, minimálny 4 deti

Dinocrocs Junior

 • pre školákov od 6 do 11 rokov
 • príbeh je opakovaný cca 4 krát - príbeh opakujeme kým ho deti nevedia naspamäť prerozprávať z knižky
 • od rodičov /sprievodnej osoby sa vyžaduje aktívna spolupráca len v prípade ak rodič chce byť prítomný na hodine. Spolupráca rodiča je skôr v motivovaní dieťaťa ku každodennému kontaktu s jazykom (počúvanie CD, pozretie si DVD, prečítanie e-knižky, povolenia prístupu na internet k aktívnemu posielaniu si nahrávok "avatarov", nahratiu sa pri čítaní knižky a pod.
 • na hodinách pracujeme v kruhu, deti opakujú, rozprávajú, čítajú príbehy ale aj vymýšľajú vlastné príbehy
 • väčšina aktivít je s pomocou imaginácie, v akcii a pohybe
 • úroveň preberieme za približne 5 mesiacov
 • maximálny počet deti na kurze je 10, minimálny 4 žiaci


Deti učí Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD., certifikovaná školiteľka Hocus&Lotus a magická učiteľka. Metóde Hocus&Lotus sa venuje od roku 2005, od roku 2010 spolupracuje na výskumných projektoch efektivity vzdelávania cudzich jazykov podľa metódy naratívneho formátu Hocus&Lotus. Dd roku 2013 je exkluzívnym zástupcom metódy Hocus&Lotus na Slovensku a inštruktorka a trénerka magických učiteliek Hocus&Lotus na Slovensku. Spolupracuje s Univerzitou La Sapienza v Ríme a prednáša na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vývinovú, všeobecnú, pedagogickú a školskú psychológiu budúcim učiteľom :). Je autorkou viacerých publikácií na tému bilingválne vzdelávanie a učenie cudzieho jazyka.

Ceny za kurzy a materiály:
 • Základný ročný kurzový poplatok je 220 €. Zahŕňa 24 vyučovacích hodín a všetky povinné materiály pre 1 dieťa.
 • V prípade, že rovnaký kurz absolvuje aj súrodenec, ponúkame až 30% zľavu. Ročný poplatok súrodenca je len 154 €.
 • Kurzový poplatok môžete uhradiť naraz, alebo v dvoch splátkach, každých 12 hodín (v pomere 14:8 z celej sumy).
 • Je možné zakúpiť si permanentku na 10 vstupov (95 €) + povinné materiály 60 € / + 16 € súrodenec, ak ich ešte nemáte.
 • Zaplatením kurzového poplatku si rezervujete miesto na kurze. V prípade Vašej neúčasti na hodine je toto miesto neobsadené. Z tohto dôvodu Vám nie je možné vrátiť časť späť. Permanentka sa používa len v prípade účasti dieťaťa na hodine.
 • Priveďte na kurz aj svoju kamarátku a obe získate 10% zľavu z ceny prvého kurzového poplatku. (Level 1)


Čo získate prihlásením dieťaťa na kurz u nás:
 • vyučovanie efektívnou metódou, ktorá rozvíja reč a napomáha aj rozvoju materinského jazyka
 • možnosť naučiť sa cudzí jazyk nie len pre prihlásené dieťa, ale aj pre rodičov
 • prístup do exkluzívneho dinoklubu na www.hocus-lotus.eu
 • pre čakajúce mamičky/oteckov kávu, čaj a wifi zdarma
 • pozitívnu energiu, ktorá Vás urobí šťastnými :)
Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás