TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Zlatica Jursová Zacharová


Základné informácie o lektorke:

 • vyštudovala Filozofickú Fakultu Univezity Komenského v Bratislave, odbor psychológia v oblasti vývinová a poradenská psychológia a tiež Pedagogickú Fakultu Univezity Komenského v Bratislave učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry (PdF UK),
 • absolvovala štúdijný semestrálny pobyt Socrates-Erasmus na Univerzite v Regensburgu (Nemecko),
 • získala PhD v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na PdF UK (Katedra anglického jazyka a literatúry pod vedením prof. PhDr. Gabriely Lojovej, PhD.,
 • obhájila dizertačnú prácu na tému: Efektívne vyučovanie anglického jazyka v predškolskom veku (Hocus-Lotus),
 • v roku 2021 obhájila habilitačnú prácu Naratívny formát v škole - Od metódy k výskumu, v odbore Predškolská a elementárna pedagogika
 • od 2013 prednáša na PdF UK, Katedre psychológie a patopsychológie predmety Psychológiu pre učiteľov (všeobecnú a vývinovú psychológiu, Kognitívnu ps., a Pedagogickú a školskú psychológiu, Vývinovú psychológiu Poradenskú psychológiu a Krízovú intervenciu,
 • Vedecké práce má orientované v oblasti aplikovanej psycholingvistiky (rozvíjanie cudzojazyčných kompetencií), v oblasti rozvoja učiteľských kompetencií a zamerané na kognitívny vývin detí

 • v roku 2008 získala medzinárodný certifikát pre Inštruktorku masáže dojčiat CIMI od Medzinárodnej asociácie masáže dojčiat IAIM, Írsko
 • v roku 2007 založila materské centrum Budatko v Petržalke a do roku 2012 bola jeho štatutárkou
 • je konateľkou Havava, s.r.o. a matkou troch chlapcov :)

 • Kontakt na lektorku
  Telefón0903 373 945
  e-mailinfo@hocus-lotus.sk

  Práca s metódou Hocus-Lotus

 • od roku 2005/2006 pracovala ako lektorka kurzov pre deti deti od 3,5 roka od 6 rokov v Rakúskom Inštitúte
 • od roku 2008 spolupracuje s DITI srl. producentom materiálov Hocus a Lotus
 • od roku 2009 viedla pilotné skupiny detí od 1,5 roka v MC Budatko
 • od roku 2009 do 2011 viedla zažitkové workshopy pre učiteľov a rodičov "Magická učiteľka Hocus a Lotus pre deti vo veku od 1,5 do 3 rokov". Na workshope sa doteraz zúčastnilo 50 učiteliek/mamičiek, ktoré učia v materských centrách, materských škôlkach a súkromných jazykových školách
 • absolvovala kurz pre školiteľky magických učiteliek vo Fabre/Taliansko január 2011, pod vedením Prof. Traute Taeschner
 • 2010-2013 bola zodpovedná osoba za výskum medzinárodného projektu Let´s become a bilingual family pre SR, ktorý vedie Universita la Sapienza v Ríme www.bilfam.eu
 • Od marca 2011 do decembra 2012 viedla experimentálnu výučbu cca 66 detí v materskej škole, výučba prebiehala každý deň v troch triedach cca. 20-25 minút podľa metodiky Traute Taeschner - Magická učiteľka. Predbežné informácie z experimentálnej výučby.
 • Od 2012 oprávnenie na vykonávanie školení pre Certifikované magické učiteľky v SR
 • Od 2012 Certifikovaná magická učiteľka naratívneho formátu Hocus a Lotus
 • V októbri 2013 - spoluautorka vedeckej monografie "Na ceste za dvojjazyčnosťou - Od informálneho k formálnemu vzdelávaniu"
 • Spoluautorka vedeckej monografie Sokolová, L., Lemešová, M., Jursová Zacharová, Z. Psychologická príprava budúcich učiteľov a učiteliek: Inovatívne prístupy.
 • Hlavná riešiteľka projektu Učíme sa spolu
 • Autorka publikácie Naratívny formát v škole - od metódy k výskumu
 • Spoluautorka a editorka publikácie Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách
 • Autorka vysokoškolskej učebnice OD NARODENIA PO MATURITU časť 1 - OD NARODENIA PO VSTUP DO ŠKOLY. Poznatky vývinovej psychológie v kontexte vzdelávania. Učebnica pre študentov a študentky učiteľstva a primárnej a predprimárnej pedagogiky

 • Dostupné publikačné výstupy
  Zdieľaj:
  id='fdiv1'>
  Masáže dojčiat
  Hocus & Lotus
  Prednášky
  Vzdelávanie
  Veda a výskum
  id='fdiv2'>
  Kontaktujte Nás
  HAVAVA, s.r.o.
  Starorímska 4
  851 10, Bratislava-Rusovce
  +421 903 373 945
  info@havava.eu
  id='fdiv3'>
  Prihlásiť do Newslettra
  Obchodné podmienky
  Kalendár aktivít
  Náš blog
  O nás