TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Publikácie k projektu Učíme sa spolu

Z kategórie: 'Projekty'

Na tomto mieste sa nachádzajú texty, články, prezentácie, postery vypublikované k projektu KEGA Učíme sa spolu. Môžete si ich prečítať, naštudovať. Ak máte záujem použiť z nich niektoré informácie, prosím, vždy ich presne citujte.


Rok 2017:
ROZVOJ VIZUÁLNEJ A SLUCHOVEJ DIFERENCIÁCIE U DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA POMOCOU METÓDY SFUMATOZuzana Krištofová, Zlatica Jursová Zacharová;
ROZVOJ NARATÍVNYCH KOMPETENCIÍ U DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA POMOCOU PRÍBEHOV A ROZPRÁVANIA Anna Kolcunová, Zlatica Jursová Zacharová;
Konferencia EECERA 2017prezentácia ZJZ - Reading and narrative competencies ;
Konferencia: Výzvy 2017 - prezentácia Translanguaging
a jeho aplikácia v škole, Jursová ZacharováRok 2018:
Inovatívny prístup k didaktike slovenského jazyka Jursová Zacharová;
Konferencia EECERA 2018prezentácia ZJZ;
Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií Jursová Zacharová, Harvanová;
poster Možnosti...;
PODPORA NARATÍVNEJ KOMPETENCIE V SLOVENSKOM JAZYKU U DETÍ Z MARGINALIZOVANÉHO JAZYKOVÉHO PROSTREDIA Zlatica Jursová Zacharová, Ľubica Horváthová;
Čitateľská a naratívna kompetencia u bilingválnych detí v mladošm školskom veku Balážová, Jursová Zacharová;
Rozširovanie naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí zo socciálne znevýhodneného prostredia Červenická, Jursová Zacharová,
Belešová, Sentésziová, Jursová Zacharová Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia, kapitola č. 2,
Celá monografia Belešová a kol. 2018.Dimenzie čítania v rodinách. Bratislava: Pedagogická fakulta UK v Bratislave. ISBN 978-80-223-4609-2;
Kostrub a kol. VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU
TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU Monografia;
Poster z konferencie Dieťa v ohrození 2018 - VUDPaP poster na stiahnutie

Rok 2019:
Učíme sa spolu Jursová Zacharová, Sokolová, Lemešová, Cabanová, Harvanová;
EECERA 2019 Poster: I want to know more;
EECERA 2019 - prezentácia:

článok: Sokolová, L. (2019). Storytelling vo výučbe psychológie pre budúcich učiteľov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53(1), 36-47. DOI: 10,4149/ppd_201903
eLSE 2019 prezentáciaDIGITAL SUPPORT OF DEVELOPING NARRATIVE COMPETENCE;
celý text článku;
metodická kniha z výskumu: Naratívny formát v školeKonferencia Dieťa v ohrození - VUDPaP 2019 PRIESKUM PREDSUDKOV ŽIAKOV PRVÉHO ROČNÍKA TÝKAJÚCICH SA TMAVŠEJ FARBY PLETIČlánok: predsudky
Článok: kognitívne predpoklady detí
Monografia Postoje, predsudky a inklúzia v slovenských školách
Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás