TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Poradenská psychológia

Z kategórie: 'Výskum'

Témy výučbových jednotiek:
Sylabus poradenská psychológia
1. Úvod do poradenskej psychológie, predstavenie, vymedzenie základnej terminológie.
Predmet a ciele poradenskej psychológie. Úrovne poradenskej činnosti.

2. Oblasti pôsobenia poradenských služieb. Poradenstvo a iné pomáhajúce profesie.Prvotné teórie a modely poradenstva, ich filozofické východiská.

Prvá prednáška na stiahnutie
Poradenský proces.

3. Úloha a význam teórií v psychologickom poradenstve.
4. Morálka, hodnoty a etika v poradenskej praxi. ETICKÉ ŠTANDARDY,
prosím naštudujte si : Etický kódex
5. Proces psychologického poradenstva.
Komunikácia v psychologickom poradenstve (verbálna a neverbálna komunikácia,
efektívna komunikácia, bariéry a mýty v komunikácii a i.) Prednáška 3 .
7. Ukončenie poradenského procesu.
8. Poradenská psychológia v škole (Možnosti poradenskej psychológie pri práci s deťmi v
školskom veku; Ako by mal učiteľ spolupracovať s poradňou; problematika
hyperaktivity, šikany, porúch správania a učenia v triede, deti so
zdravotným znevýhodnením a pod.). Zborník Psychológia v škole. Prečítajte si ho od strany. 111.
Prelistujte a naštudujte si informáci ena stránke KomposyT.

Doplňujúce informácie:
Základy poradenskej psychológie VUDPAP, Karol Jarábek Stratégia rozvoja a optimalizácie poradenských postupov v podmienkach činnosti
poradenských a preventívnych zariadení
.
Kniha_ KARIÉROVÉ PORADENSTVO A MOŽNOSTI FACILITÁCIE KARIÉROVÉHO VÝVINU NEPOČUJÚCICH Groma

Živá knižnica- Maťo - Ako sa žije s fyzickým hendikepom?,
Živá knižnica- Vanessa - O budúcnosti sveta očami profesorky s indiánskymi koreňmi,
Živá knižnica - Viktor - Ako sa žije nepočujúcemu tínedžerovi,
Živá knižnica - Veronika - Ako sa žije dievčaťu s výškovým hendikepom.

Dr. Ekman - emócie
Dr. Ekman o klamaníČlánky APA týkajúce sa poradenskej psychológie v angličtine
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás