TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Poradenská psychológia

Z kategórie: 'Výskum'

Témy výučbových jednotiek:
1. Úvod do poradenskej psychológie, predstavenie, vymedzenie základnej terminológie.
Predmet a ciele poradenskej psychológie. Úrovne poradenskej činnosti.
2. Oblasti pôsobenia poradenských služieb. Poradenstvo a iné pomáhajúce profesie.Prvotné teórie a modely poradenstva, ich filozofické východiská.

Prvá prednáška na stiahnutie
Poradenský proces.

3. Úloha a význam teórií v psychologickom poradenstve.
4. Morálka, hodnoty a etika v poradenskej praxi. ETICKÉ ŠTANDARDY,
prosím naštudujte si : Etický kódex
5. Proces psychologického poradenstva.
Komunikácia v psychologickom poradenstve (verbálna a neverbálna komunikácia,
efektívna komunikácia, bariéry a mýty v komunikácii a i.) Prednáška 3 .
7. Ukončenie poradenského procesu.
8. Poradenská psychológia v škole (Možnosti poradenskej psychológie pri práci s deťmi v
školskom veku; Ako by mal učiteľ spolupracovať s poradňou; problematika
hyperaktivity, šikany, porúch správania a učenia v triede, deti so
zdravotným znevýhodnením a pod.). Týždeň kariéry,
Publikácia Lajčáková, 2016. Nové poznatky v poradenskej psychológii.
Základy poradenskej psychológie VUDPAP, Karol Jarábek Stratégia rozvoja a optimalizácie poradenských postupov v podmienkach činnosti
poradenských a preventívnych zariadení
.


Do 3.10.2018 si prosím prečítajte a spracujte prípady popísané v knižkách, tak aby ste ich mohli odprezentovať Vašim kolegom.
1. analýza problémovej situácie
2. postoj poradcu
3. možné riešenia
4. práca s klientom
5. nastolená zmena
6. ukončenie procesu

Dr. Ekman - emócie
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás