TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Predmet a metódy Pedagogickej psychológie


Sylabus predmetu Pedagogická a školská psychológia ZS 2020/2021

Prosím, stiahnite si úvodnú prezentáciu z hodiny Predmet a metódy pedagogickej psychológie.
Druhá prezentácia - informácie o rozdieloch medzi zrením a učením, výchovou a vývinom a o determinovaní správania prostredím ale aj biologickými možnosťami. Prezentácia z hodiny
V tejto prednáške sú zhrnuté zákony a druhy učenia ako aj sociálne učenie. Prednášku si môžete stiahnuť TU.

Prednáška o výchove a logických dôsledkoch: prednáške.

Prednáška na tému Tvorivosť. Zaoberali sa divergentným myslením, problémom tvorivosť vs. inteligencia a bariérami tvorivosti.

Prednáška týkajúca sa Determinantov učenia je k stiahnutiu TU.

Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov prezentácia TU.

Prezentácia Vašej kolegyne na tému Sebavedomie:.
Odporúčam zaujímavé články z aktuálneho čísla časopisu školský psychológNájdite si podobný článok a pripravte si krátky výstup - o čom Váš článok bol? V čom Vás obohatil? Aké nové informácie Vám priniesol? referoval o výskume, ak áno tak popíšte výskumnú vzorku, metódy výskumu, spracovanie dát a výsledky štúdie. Aké boli limity štúdie?

Školská psychológia:
Školská psychológia ako aplikovaná disciplína - článok Doc. Valihorovej a Doc. Gajdošovej,
Kniha Školský psychológ pre 21. storočie, Gajdošová, 2012 stiahni TU,
Klíma triedy,
Školská psychológia ,
etické normy a zásady referát ,
intervenčná a diagnostická činnosť referát ,
Práca školského psychológa v školách - článok.
únava a preťažovaniePrednáška na tému Tvorivosť. Zaoberali sa divergentným myslením, problémom tvorivosť vs. inteligencia a bariérami tvorivosti.
Prezentácia Vašej kolegyne na tému Sebavedomie:.
+ motivácia :)

Prosím, pozrite si film Summerhill a napíšte esej na tému, či si myslíte, že je možné v školstve využiť poznatky A.S Neila. Ak áno čo je v slovenskom školstve využiteľné, čo nie a prečo. Ktoré myšlienky by ste vedeli uplatniť pri klinickej práci s deťmi?
A.S.Neil.

Bodovanie:
A (100-91%, výborne – vynikajúce výsledky),
B (90-81%, veľmi dobre – nadpriemerný štandard),
C (80-73%, dobre – bežná spoľahlivá práca),
D (72-66%, uspokojivo – prijateľné výsledky),
E (65-60%, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá),
Fx (59-0%, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše).
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Úlohy ( VÝSTUPY) študentov a ich hodnotenie
 S pracovanie podkladov zadaných na prvej hodine ....................... 15 bodov
 Esej zadaná na druhej hodine .................................................................. 10 bodov
 Priebežné hodnotenie ................................................................................. 25 bodov
 Záverečná skúška .......................................................................................... 50 bodovOdporúčané videá experimentov:

Pavlov - klasické podmieňovanie, podmienený reflex
Klasické podmieňovanie, v triede

Operačné podmieňovanie Thordnike - Zákon efektu
Operačné podmieňovanie Thordnike - Puzzle Box
Operačné podmieňovanie Skinner
Operačné podmieňovanie Skinnerove holuby

Operačné podmieňovanie Thordnike Zákon efektu - Penny - The Big Bang Theory
Vhľad - šimpanz chce arašid

Videá z Ted-ex od prof Mihaly Chikszentmihalyi a Rity Pearson
Vhľad - Wolfgang Koehler - experimenty

Ak si spomínate, na prednáškach sme hovorili o výchove, vzdelávanií, potrebách a medzi iným sme spomenuli experimentálny projekt A.S. Neila Summerhill. Našla som krásny film o tomto projekte. Pozrite si ho. Autori filmu odporúčajú, aby si ho človek nepozeral sám, aby ho rodičia pozerali spolu s deťmi a možno, aby ste po filme si našli čas spolu sa o ňom porozprávať. Mne zarezonovali vo filme dve prepojené témy - sloboda a zodpovednosť.

A.S.Neill


Prevzané z blogu Tomáša Hajzlera.


TEDex video 2014: Ricardo Semler, Brazília
Inkluzívna škola a vzdelávanie
Ukážkové video exministra školstva, na ktorom prezentuje ako sa má učiť. Prosím, pozrite si to a napíšte kritiku, na základe všetkého, čo sme si hovorili - ako pôsobí na pamäť, motiváciu žiakov, o aký typ učiteľa ide, skúste popísať, čo dynamické sa na hodine deje... :). Som veľmi zvedavá na Vaše postrehy a tu je video
Doc. Čaplovič
Naša som ešte jednu zaujímavú prednášku Sugata Mitra, prosím , pozrite si ju aby ste vedeli, čo sa začne diať v triede, ak ju učiteľ prestane riadiť:

K téme kreativita:

POVINNÁ LITERATÚRA

Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia, 2.vydanie, Bratislava, Jaspis 1991 /str. 333/
Gajdošová, E.: Školská psychológia, SPN, Bratislava 1998
Ďurič, L., Kačáni, V. a kol.: Učiteľská psychológia. Bratislava, SPN 1992 /s.374/
Fontana ,D.: Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997
Čáp,J., Mareš,J.: Psychologie pro učitele, Portál, Praha 2001
Wágnerová, M.: Psychologie školního dítěte, Univerzita Karlova, Praha 1995
Novšie časopisecké pramene

Elektronická učebnicaPedagogická a školská psychológia z Trnavskej univerzity.
Problematika špecifických porúch učenia publikácia na stiahnutie
Psychologická príprava budúcich učiteľov publikácia na stiahnutie
Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás