Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


KEGA - Naratívne kompetencie detí v slovenskom jazyku - učíme deti slovenčinu a komunikáciu

Z kategórie: 'Výskum'

Najbližšie plánované udalosti

Školenie pre učiteľov s participáciou na výskume 26.08.2019; 27.08.2019 a 28.08.2019 v Prešove/Spišskej Novej Vsi a v Bratislave, alebo vo Vašej škole v prípade väčšieho záujmu učiteľov z Vašej oblasti.

Prihasovanie TU.

V školstve je dlhodobo poukazované na problém nedostatočného vzdelávania detí z marginalizovaného kultúrneho a jazykového prostredia. Nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka je jedným z dôležitých faktorov zlyhávania detí v školskom systéme (Tomatová, 2004; Kyuchukov, 2014, 2016). Projekt má za cieľ aplikovať medzinárodne overený model naratívneho formátu vytvoreného prof. Traute Taeschner (2005) na podporu osvojovania si slovenského jazyka, predovšetkým rozvíjať naratívne a sociálne kompetencie detí z marginalizovaného jazykového prostredia. Sprievodný výskum je zameraný na komparáciu výsledkov pedagogického experimentu u viacerých skupín detí z marginalizovaného a majoritného jazykového prostredia. Výstupom projektu KEGA je podrobný program, overený v konkrétnych podmienkach slovenského školstva a metodické materiály pre učiteľov a vychovávateľov prvého stupňa základných škôl pracujúcich s deťmi z marginalizovaného prostredia.

Problematika vzdelávania a inklúzie detí, ktorých materinský jazyk je odlišný od slovenského jazyka a pri vstupe do základnej školy nerozprávajú dobre po slovensky sa dotýka viacerých učiteľov a detí. Čím je sociálna a vzdelanostná úroveň takýchto rodín slabšia, tým je náročnejšie pre deti dosahovať v škole dobré výsledky nie len vzhľadom na sociálne znevýhodnenie, ale aj vzhľadom na nemožnosť porozumieť učiteľovi. Takéto deti sú vlastne znevýhodnené dvakrát.
Počas posledných mesiacov sme preložili a upravili metodiku naratívneho formátu Hocus&Lotus do slovenského jazyka a rozbehli pilotný experiment vzdelávania sociálne znevýhodnených detí.
Chceli by sme požiadať učiteľov a učiteľky základných škôl o spoluprácu pri našom projekte a to nasledovne:
1. Chceli by sme zozbierať Vaše názory týkajúce sa vzdelávania rómskych detí a detí z marginalizovaného jazykového a kultúrneho prostredia. Zaujímajú nás Vaše potreby, názory a postoje k tejto otázke.

2. Hľadáme učiteľov a učiteľky, ktorí sú ochotní sa zúčastniť školenia zameraného na rozvoj jazykových kompetencií detí a následne s deťmi počas jedného roka vykonávať naratívne aktivity. Pred realizáciou aktivít prídeme do Vašej školy otestovať deti a následne na konci roku by sme deti rovnakými testami retestovali. Učiteľom ponúkame počas celého školského roku tútoring a poradenstvo.

Ak Vás náš projekt zaujal, prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka - TU!!! (nemusíte sa nikde registrovať a ani nič podpisovať. Vaše meno a kontakt na Vás uveďte v prípade, ak máte záujem o spoluprácu pri realizovaní experimentálnej časti výskumu).


Ďakujeme za spoluprácu

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
hlavná riešiteľka grantovej úlohy KEGA

Stránka pre učiteľov zapojených do projektu *TU*
Publikácie k projektu: Učíme sa spolu za roky 2017-2019
Viac fotiek a informácií na Facebook-u
Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás