TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Vedeli ste, že ... ?

Z kategórie: 'Výskum'

Pomaly, ale isto sa blížime ku koncu školského roku. Ako mnohí viete, počas tejto doby som mala možnosť intenzívne sa venovať téme bilingvizmu. V čase spomínaného obdobia som sa stretla s mnohými zaujímavými faktami, s ktorými by som sa dnes s Vami rada podelila. Pohodlne sa usaďte a načerpajte pozoruhodné zistenia, ktoré som pre Vás zosumarizovala.
 • 2/3 populácie na svete sú bilingválne
 • na svete máme cca 200 štátov, v ktorých sa hovorí približne 5000 jazykmi
tieto štáty sa delia na:
 • monolingválne štáty - napr. Česko, Nemecko, Francúzko …
 • bilingválne štáty - napr. Belgicko, Fínsko, Kanada …
 • multilingválne štáty - napr. Švajčiarsko, Belgicko, Holandsko...
 • najväčší počet jazykov sa používa na území Ruska. V závislostí od kritérií je to 130-200 jazykov
 • v samotnom Londíne sa vzhľadom k pluralite národov hovorí cca. 300 jazykmi (arabčina, kurdština, turečtina atď.)

v Amerike vzniklo pravidlo troch generácií:
 • 1. generácia- prisťahovalci komunikujú pôvodným jazykom
 • 2. generácia- prisťahovalci sú už bilingválni
 • 3. generácia- prisťahovalci sú monolingválni (komunikujú už iba v anglickom jazyku, z jazyka predkov už vedia len niektoré frázy a výrazy)
 • baltské jazyky neobsahujú takmer žiadne vulgarizmy. Balti si preto nadávajú v cudzích jazykoch- hlavne v ruštine a angličtine
 • faktom je, že viac bilingválnych ľudí žije v tzv. jednojazyčných národoch. Bilingválne krajiny nevznikli za účelom propagácie dvojjazyčnosti, ale kvôli tomu, aby sa zaručila rovnoprávnosť v postavení a používaní viacerých jazykov v tej ktorej krajine (Mackey, 1967)
 • ľudia si často mýlia semibilingvizmus so semilingvizmom pričom semibilingvizmus je pasívna dvojjazyčnosť a semilingvizmus je jav, kedy človek nehovorí poriadne ani jedným jazykom
 • pasívny bilingvizmus je napr. medzi Českou a Slovenskou republikou, kedy používame rôzne jazyky bez narušenia zrozumiteľnosti
 • receptívny bilingvizmus- dieťa danému jazyku bez problémov rozumie, ale samo ho aktívne vo verbálnej reči nepoužíva (Edwards, 2006, p.10)
 • code- switching- prepínanie jazykov (miešanie jazykov) v konverzácii, resp. v rámci jedného prejavu, kedy sa slovo alebo fráza jedného nahradí slovom alebo frázou druhého (Li, 1996)


No a na záver som rátala a rátala a porátala som, že na našom malebnom Slovensku máme 39 bilingválnych gymnázií.

Zaujímavé, však?

Autorkou článku je Martinka Švecová, učiteľka z SMŠ Slimáčik, Trenčín

Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás